Achtergrond

Beste lezer, Mijn naam is Inge Regelink en ik heb afgelopen zomer mijn bachelor Taalwetenschap afgrond aan de RuG. In totaal heb ik bijna anderhalf jaar over mijn scriptie gedaan. Het was lastig om mezelf te motiveren, maar ach, er is een eindresultaat. Mijn scriptie gaat over de lexicale diversiteit tussen horende en slechthorende kinderen met TTR en D. Er is weinig onderzoek gedaan naar lexicale diversiteit bij slechthorende kinderen zonder cochleair implantaat. Dat maakte het lastig om mijn resultaten te relateren aan de literatuur. En verder, succes met lezen.

Opleiding

Rijksuniversiteit Groningen Taalwetenschap

Artikelen

Het verschil in lexicale diversiteit tussen horende en slechthorende kinderen met dezelfde taalleeftijd, gemeten met de maat D en de Type-Token Ratio

Dit artikel betreft informatie over de lexicale diversiteit van slechthorende kinderen vergeleken met die van horende kinderen. Lexicale diversiteit is de omvang en verscheidenheid van de expressieve woordenschat. De lexicale diversiteit zou volgens een aantal onderzoekers een indicatie geven voor bijvoorbeeld schrijfvaardigheid, woordenschatkennis, algemene kenmerken van sprekerskwaliteiten en zelfs van de sociaal-economische status.  

Lost Password

Register