Winactie

scriptie

Om deel te nemen aan deze winactie, hoef je alleen een account aan te maken en je scriptie te uploaden.
Klik hier om je scriptie online te zetten.

Wat kan je winnen?

default_bgEen maand lang, elke week 2 kratten Bavaria bij jou thuisbezorgd. Deze worden elke week op een door jou gekozen avond bezorgd. Dit komt erop neer dat je in totaal 8 kratten bier bezorgd krijgt. Droogstaan is gedurende deze maand dus niet meer aan de orde.

Er zijn een aantal voorwaarden aan deze actie verbonden:

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op de winactie van Biblus.nl. Door deelname aan de betreffende winacties van Biblus.nl gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie.

 1. Deelnemers dienen ouder dan 18 jaar te zijn.
 2. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie en zijn eigen werk bij de deelname aan de winactie.
 3. De winnaars kunnen per telefoon of e-mail bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres of telefoonnummer.
 4. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Biblus gerechtigd een andere winnaar uit te kiezen.
 6. De afhandeling van de levering van de prijs zal gebeuren door Biblus of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is Biblus niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.
 7. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. Biblus mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.
 8. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Biblus gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.
 9. Biblus is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie.
 10. Biblus is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 11. Biblus is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Biblus daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door Biblus op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u contact met ons opnemen.

Lost Password

Register