Disclaimer

Aansprakelijkheid

Biblus is een website waar mensen die zich begeven in de academische wereld, content publiceren. De website is hierdoor een middel om tussen verschillende personen te dienen als platform om informatie te delen. Hoewel iedereen die deelneemt aan dit platform zijn/haar uiterste best zou doen om correcte informatie te verstrekken kan er wat dat betreft geen garantie worden gegeven. De beheerders van Biblus controleren binnen hun mogelijkheden de teksten die worden geupload, maar kunnen de juistheid niet garanderen.

Het is dan ook verstandig, op het moment dat u informatie op biblus.nl leest om ook andere bronnen te raadplegen en weest u zelf alert op eventuele subjectieve meningen.

Meent u een fout te bespeuren in de teksten op de website, dan vragen we u dit direct te melden via onze contact pagina. We zullen hier dan zo spoedig mogelijk actie mee ondernemen.

Wanneer er sprake lijkt te zijn van inbreuk op intellectueel eigendomsrecht of wanneer er op een andere manier inbreuk is gemaakt op uw auteursrecht, portretrecht of eer en goede naam, vragen we u vriendelijke cotnact op te nemen met ons, via de contact pagina. Wij zullen nadat u contact heeft opgenomen met ons zullen zo spoedig mogelijk de content verwijderen, indien deze informatie onrechtmatig is. 

Links naar websites van derden

Biblus en haar schrijvers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waar naar toe gelinkt wordt..

Auteursrecht

De content die is gepubliceerd op Biblus.nl is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende. Voor toestemming kunt u contact opnemen met Biblus via de contactpagina.

Lost Password

Register