Archief

Metafoor gebruik in Coca Cola advertenties

Inleiding Theoretisch kader Lakoff en Johnson (1980) noemen in hun artikel dat een metafoor iets is wat we dagelijks gebruiken en tegenkomen. Zij beschrijven in hun artikel ‘Metaphors we live by’ over de functie en het belang van het gebruik van metaforen in ‘alledaags’ taalgebruik. Een metafoor is het begrijpen en ervaren van een concept in termen van een ander concept. Als Lakoff en Johnson spreken over metaforen gaat het over conceptuele metaforen. Het basis uitgangspunt van de conceptuele metafoor is dat het niet gewoon een stilistische vorm van taal is, maar dat het onze manier van denken weerspiegelt. Volgens Lakoff en Johnson is ons geheugen metaforisch gestructureerd. Om grip te krijgen op abstracte concepten begrijpen mensen ze systematisch in termen van concrete concepten. Een me...Lees meer

Het verschil in lexicale diversiteit tussen horende en slechthorende kinderen met dezelfde taalleeftijd, gemeten met de maat D en de Type-Token Ratio

Dit artikel betreft informatie over de lexicale diversiteit van slechthorende kinderen vergeleken met die van horende kinderen. Lexicale diversiteit is de omvang en verscheidenheid van de expressieve woordenschat. De lexicale diversiteit zou volgens een aantal onderzoekers een indicatie geven voor bijvoorbeeld schrijfvaardigheid, woordenschatkennis, algemene kenmerken van sprekerskwaliteiten en zelfs van de sociaal-economische status.  

Modelled and Observed Melt at a Firn Aquifer Location in Southeast Greenland

1 Introduction From 1875 until 2008 the Northern Hemisphere experienced a temperature increase of 0.79 ºC per century, and the Arctic climate system faced almost double this amount, 1.36ºC per century [Bekryaev, 2010]. The Greenland ice sheet (GrIS) is a key element of the Arctic climatic system. The mass balance of the GrIS is established by two sub-balances: the surface mass balance (SMB) and the liquid water balance. In their model, Van Angelen et al. (2013) calculate a strong increase in melt since 2005, producing low surface mass balance values for the GrIS. The main process behind this recorded mass loss is an increase in melt during the summer period, lowering snow albedo. This yields a higher shortwave radiation (SW) absorption and results in even more meltwater runoff. The runoff ...Lees meer

De rol van empathie in een arts-patiënt gesprek

Empathie in een arts/patiënt gesprek Hoe wordt empathie in een arts/patiënt gesprek beschreven in wetenschappelijke literatuur en hoe wordt dit gedoceerd in het vak gespreksvaardigheidstraining binnen de opleiding geneeskunde?

“Bij ons is het gas altijd groener”

Een onderzoek naar de invloed van de grootte van de RvC en de onafhankelijkheid van de audit committee binnen een onderneming op de hoeveelheid CO2-verslaggeving.

Döner 2.0 – a reinvention. (business plan)

A brief explanation Why does the most loved fast food in Germany have such a bad reputation in Holland? It is seen as a monotonous, greasy and unhealthy meal, which is mostly eaten by drunk students after a long night in the city. In fact, we were not able to find anybody who declared, that he or she is really enjoying eating Do¨ner in Groningen. Why is that? Here is the truth. A short story from Berlin… Eating Do¨ner is integrated in everybody’s daily life. There are so many it is unbelievable. A variety that is mind blowing. I never thought about explaining this phenomenon because I got used to it but you have to understand what exactly is happening over there. During working and socializing I got to know locals, tourists, recently moved, young and old, muslims, germans, asia...Lees meer

Transitie Jeugdhulp bij Trias-gemeenten Overijssel

Een onderzoek naar de wensen, ervaringen en mogelijkheden in de jeugdzorg binnen de Trias-gemeenten. Door de transitie in de jeugdzorg wil Trias Jeugdhulp weten hoe zij de samenwerking kunnen optimaliseren met belangrijke zorgpartners. De onderzoeksvraag luidt: Hoe kan Trias Jeugdhulp als specialist de interdisciplinaire samenwerking met de Trias-gemeenten en de generalisten (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) optimaliseren? Naar aanleiding van deze vraag is er een literatuuronderzoek gedaan naar samenwerken en communiceren. Dit onderzoek is vervolgens verwerkt in een interviewguide, waarmee een praktijkonderzoek is gedaan. In dit praktijkonderzoek zijn tien respondenten geïnterviewd over de wensen, ervaringen en mogelijkheden met betrekking tot de samenwerking in de jeugdzorg. Uit d...Lees meer

Lost Password

Register