Medisch

Het verschil in lexicale diversiteit tussen horende en slechthorende kinderen met dezelfde taalleeftijd, gemeten met de maat D en de Type-Token Ratio

Dit artikel betreft informatie over de lexicale diversiteit van slechthorende kinderen vergeleken met die van horende kinderen. Lexicale diversiteit is de omvang en verscheidenheid van de expressieve woordenschat. De lexicale diversiteit zou volgens een aantal onderzoekers een indicatie geven voor bijvoorbeeld schrijfvaardigheid, woordenschatkennis, algemene kenmerken van sprekerskwaliteiten en zelfs van de sociaal-economische status.  

De rol van empathie in een arts-patiënt gesprek

Empathie in een arts/patiënt gesprek Hoe wordt empathie in een arts/patiënt gesprek beschreven in wetenschappelijke literatuur en hoe wordt dit gedoceerd in het vak gespreksvaardigheidstraining binnen de opleiding geneeskunde?

Lost Password

Register