Maatschappij

Het verschil in lexicale diversiteit tussen horende en slechthorende kinderen met dezelfde taalleeftijd, gemeten met de maat D en de Type-Token Ratio

Dit artikel betreft informatie over de lexicale diversiteit van slechthorende kinderen vergeleken met die van horende kinderen. Lexicale diversiteit is de omvang en verscheidenheid van de expressieve woordenschat. De lexicale diversiteit zou volgens een aantal onderzoekers een indicatie geven voor bijvoorbeeld schrijfvaardigheid, woordenschatkennis, algemene kenmerken van sprekerskwaliteiten en zelfs van de sociaal-economische status.  

“Bij ons is het gas altijd groener”

Een onderzoek naar de invloed van de grootte van de RvC en de onafhankelijkheid van de audit committee binnen een onderneming op de hoeveelheid CO2-verslaggeving.

Lost Password

Register