Overig

Modelled and Observed Melt at a Firn Aquifer Location in Southeast Greenland

1 Introduction From 1875 until 2008 the Northern Hemisphere experienced a temperature increase of 0.79 ºC per century, and the Arctic climate system faced almost double this amount, 1.36ºC per century [Bekryaev, 2010]. The Greenland ice sheet (GrIS) is a key element of the Arctic climatic system. The mass balance of the GrIS is established by two sub-balances: the surface mass balance (SMB) and the liquid water balance. In their model, Van Angelen et al. (2013) calculate a strong increase in melt since 2005, producing low surface mass balance values for the GrIS. The main process behind this recorded mass loss is an increase in melt during the summer period, lowering snow albedo. This yields a higher shortwave radiation (SW) absorption and results in even more meltwater runoff. The runoff ...Lees meer

Transitie Jeugdhulp bij Trias-gemeenten Overijssel

Een onderzoek naar de wensen, ervaringen en mogelijkheden in de jeugdzorg binnen de Trias-gemeenten. Door de transitie in de jeugdzorg wil Trias Jeugdhulp weten hoe zij de samenwerking kunnen optimaliseren met belangrijke zorgpartners. De onderzoeksvraag luidt: Hoe kan Trias Jeugdhulp als specialist de interdisciplinaire samenwerking met de Trias-gemeenten en de generalisten (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) optimaliseren? Naar aanleiding van deze vraag is er een literatuuronderzoek gedaan naar samenwerken en communiceren. Dit onderzoek is vervolgens verwerkt in een interviewguide, waarmee een praktijkonderzoek is gedaan. In dit praktijkonderzoek zijn tien respondenten geïnterviewd over de wensen, ervaringen en mogelijkheden met betrekking tot de samenwerking in de jeugdzorg. Uit d...Lees meer

Lost Password

Register