Opleiding

Rijksuniversiteit Groningen Arbeids- & Organisatiepsychologie

Artikelen

Transitie Jeugdhulp bij Trias-gemeenten Overijssel

Een onderzoek naar de wensen, ervaringen en mogelijkheden in de jeugdzorg binnen de Trias-gemeenten. Door de transitie in de jeugdzorg wil Trias Jeugdhulp weten hoe zij de samenwerking kunnen optimaliseren met belangrijke zorgpartners. De onderzoeksvraag luidt: Hoe kan Trias Jeugdhulp als specialist de interdisciplinaire samenwerking met de Trias-gemeenten en de generalisten (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) optimaliseren? Naar aanleiding van deze vraag is er een literatuuronderzoek gedaan naar samenwerken en communiceren. Dit onderzoek is vervolgens verwerkt in een interviewguide, waarmee een praktijkonderzoek is gedaan. In dit praktijkonderzoek zijn tien respondenten geïnterviewd over de wensen, ervaringen en mogelijkheden met betrekking tot de samenwerking in de jeugdzorg. Uit d...Lees meer

Lost Password

Register